Vår prosess

Med profesjonalitet, lidenskap og gjennomarbeidede arbeidsmetoder, skaper vi store og små skiltprosjekter over hele verden.

Betydningen av samarbeid.

For at et skilt skal tilrekke, kommunisere og lokke til samhandling må det være utformet med ditt varemerke som base.

En skiltmakers plass er ofte et sted midt mellom arkitekt, grafisk designer, og deg som kunde.

For at skiltprosjektet ditt skal bli så vellykket som mulig, behøves det en felles forståelse av hva som skal oppnås, hvilke forutsetninger og hvilke rammer som finnes.

Vi som skiltmakere må også lære oss ditt varemerke å kjenne for å kunne skape skilt som gjenspeiler ditt budskap og din personlighet.

Ved vårt første møte treffes vi derfor og går gjennom det praktiske og en av våre prosjektledere hjelper til å skape et helhetlig bilde av prosjektet.

Läs merkeyboard_arrow_down
Stängkeyboard_arrow_up
Teaterbrasseriet

Eksponering og plassering.

Et skilt i riktige omgivelser løfter helheten, skaper særpreg og forsterker følelsen av varemerket.

Når vi har blitt enige om prosjektets omfang og budsjett, starter vi arbeidet. Avhengig av om du trenger hjelp med individuelle tjenester, totalkonsept eller omprofilering i eller utenfor Sverige, setter vi sammen et prosjektteam med kompetanse som passer dine behov og ideer.

Prosjektgruppen kan i tillegg til prosjektleder bestå av skiltformgivere, skiltmakere, monteringsledere og koordinatorer som alle har en viktig rolle i prosessen.

Vi begynner med å utforske omgivelsene. Med kameraet dokumenterer vi skiltplasseringen og omgivelsene. Vi kan raskt finne ut hvilke typer løsninger som er realistiske og om de oppfyller kravene i bygningsloven.

For å finne den beste plasseringen for ditt skilt, kikker vi rundt etter og forhører oss om naturlige eksponeringsflater. Et skilt skal fungere uavhengig av årstid, vær eller tid på dagen. Et skilt på rett sted forbedrer den totale opplevelsen.

Läs merkeyboard_arrow_down
Stängkeyboard_arrow_up

Bærekraftige løsninger.

Skilt er en langsiktig investering som skal representere varemerket ditt lenge. Vi tar ansvar for hele prosessen fra idé til installert produkt. I tillegg kan vi hjelpe deg med vedlikehold og service av skiltet ditt.

Vi arbeider aktivt med miljøspørsmål, utvikler kontinuerlig våre interne prosesser og driver miljøvennlig teknologiutvikling av produktene vi formgir.

Allerede i konseptfasen har vi langsiktighet, bærekraftig utvikling og miljø i tankene.

Håndverk og produksjon.

Ulike materialer krever unike håndverksferdigheter for at farge, form og lys skal komme til sin rett.

Når vi sammen har bestemt oss for en løsning starter det håndfaste arbeidet. Enten vi velger å gjøre bruk av aluminium, neon, akryl, LED, rustfritt stål, polykarbonat, betong, stål, tre eller andre materialer, har vi spesialister klare til å starte produksjonen.

Resultat og montering.

Sannhetens time. Når et skilt blir montert kribler det litt ekstra i kroppen.

Når skiltet er ferdig frakter vi det til stedet der det skal settes opp. Vår monteringsleder er på plass og leder arbeidet fra første bolt til skiltet ditt er på plass. Erfaring og skisser er viktig, men et montert skilt er det vi liker best.